Just more


Tento príspevok je inšpirovaný Gabikou. Stále niekto len kopíruje, nemá fantáziu a tvári sa , aký je cool a trendy. Vždy to tak bolo, vždy to tak bude. Ľudia sú zvláštny a bez názoru. Privlastňujú si niečo, čo nie je ich. Áno, uznávam, ak sa niekto niekým inšpiruje, tak je to fajn, ale ak ho kopíruje, tak je to smiešne. Npr. Prídem do školy v gumákoch…dovtedy v škole nič nevedel, čo tento kúsok oblečenia dokáže, o týždeň má gumáky pol školy…:-) No myslím, že to treba brať s nadhľadom. Musím to vziať tak, že ma obdivujú a chcú byť ako ja….:-)(možno si trochu namýšľam, ale aj tak)
Včera som bola nakupovať. Obchody sklamali, ostanem verná svojmu „sekáču“. V H&M sa mi podarilo kúpiť jedny úplne „namakané“ rifle a nohavice-samozrejme v zľave. *-* V Kike som si kúpila do izby nové závesy. (Fotky pridám večer) Jeden je rúžový a druhý kvietkovaný-vďaka mojej maminke to tu teraz vyzerá ešte dokonalejšie ako to vyzeralo predtým.:-)
Mám nové Marie Claire, samozrejme znovu sú tam nádherné, originálne články, fashion book-y a celé je to také ideálne:-) S tým časopisom som jednoducho úplne stotožnená. 🙂
Všetkých vás ľúbim…:-)
PS.: Rozhodla som sa žiť v mieri, láske a pokoji. Budem si dávať pozor na jazyk, na to čo poviem, aby som nikoho neurazila. 🙂 A za všetko, čo mám ďakujem. (Asi si budete myslieť, že mi preplo, alebo čo, ale naozaj som veľmi šťastná a každý z nás sa môže tešiť a byť spokojný s tým, čo má, lebo nikdy neviete, kedy sa niečo nečakaného stane a stratíte ľudí, ktorých milujete. )
This post is inspired by Gabika. Still somebody makes copy, has not imagination and thinks, how is cool and trendy. Always it was so, always it will be so. People are strange and without opinion. Steal something that is not them. Yes, I appreciate if someone inspires someone, that’s fine, but when it replicates, it is ridiculous. For Ex. I’ll come to school in rubber boots … then the school did not know what this piece of suit can make, and half week whole school have rubber boots …:-) But I think it should take it easy. I have to take so that they admire me and want to be like me ….:-) 


Yesterday I was shopping. Stores disappointing, I will stay true to my second-hand. The H & M brings me one cool jeans and trousers, of course-in sale. *-* In Kika I bought new curtains in the room. (Photos add evening), one pink and the second is floral- thanks to my moms here now looks even more sophisticated than it seemed before. 🙂  I have a new Marie Claire, of course, again there are wonderful, original articles, fashion books and the whole is so perfect 🙂 With this magazine, I just totally identification. 🙂  I love you all …:-)
PS.: I decided to live in peace, love and peace. And for all I have to thank. (Perhaps you think that I switched, or what, but I am really very happy and everyone can enjoy and be satisfied with it, what you have, because you never know when something unexpected happens and you lose people you love. ) 

                              Love,peace and fashion Ikin´

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.