Give me freedom

0 Flares 0 Flares ×

História: Kým v Mezopotámii sa vôňe používali len pri náboženských slávnostiach, v tom istom čase starí Egypťania objavili potešenie z osvieženia vonnými látkami. Používanie parfumov sa stalo symbolom spoločenského postavenia. V starom Ríme ich používanie dokonca prerástlo na orgie vôní. V Európe sa časy vôní skončili zánikom Rímskej ríše- kresťanstvo zakazovalo tieto pohanské prostriedky zváddzania. Avšak vďaka banátkám sa v 15.storočí stali parfumy každodenným tovarom.
A čo dnes? Dnes považujeme parfumy za samozrejmosť a väčšina z nás ich používa viac , ako by bolo potrebné. No človeku to nemožno zazlievať, pretože ich omamná vôňa(aspoň nadmerná väčšina ju má) si získa každého, opojí ho a zavedie niekam, kam sa človek v bežné dni dostať nemôže- do raja. Podľa môjho názoru sú prijemné vône únikom z reality a niečím, za čo môžme byť vďační. Priznajme si, kto z nás nepoužil parfém v núdzových situáciach? Či už ide o to, že po chvíli strávenej v kuchyni smrdíme, akoby sme tam strávili celý život a nestíhame ísť do sprchy, alebo len tak, pre príjemný pocit. Pre mňa tvoria vône skupinu tovaru, ktorý mi je vzácny a vážim si ho, pretože ľudia, ktorí vymysleli túto skvelú vecičku, boli úžasný.

Ja momentálne používam viacero vôní, ktoré striedam podľa nálady. Patrí medzi ne napríklad Giorgio Armani-Code (môj najobľúbenejší) a Lacoste-Dream of pink. No mojím snom je mať Nina Ricci-Nina alebo Chanel-Coco Mademoiselle <3.

History: While in Mesopotamia, the perfumes are used only for religious ceremonies, at the same time the ancient Egyptians discovered the pleasure of refreshing fragrances. The use of perfume has become a status symbol. In ancient Rome, their use even turned to an orgy of flavors. In Europe, the scent ended extinction times of the Roman Empire, Christianity banned the pagan zváddzania resources. But thanks Venice the 15th century became perfume everyday goods.
And what about today? Now take for granted, perfume, and most of us use them more than they should be. But man can not knock it because its a narcotic odor (at least most of it is over) will win all, drunken and implement it somewhere where a man in normal day-can not get to paradise. In my view, pleasant odor avoidance of reality and something for which we can be thankful. Have to admit, he did not use perfume of us in emergency situations? Whether that after a while spent in the kitchen smells as if we spent there whole life and not able to go into the shower, or just for pleasure. For me, smells are a group of goods that is precious to me and I appreciate it, because people who invented this great stuff has been amazing.

I currently use several flavors, which rotate according to mood. These include, for example, Giorgio Armani Code (my favorite), and Lacoste Dream of pink. But my dream is to have Nina, Nina Ricci and Chanel-Coco Mademoiselle <3

Zdroj: Kronika Po prvý raz
A moja vlastná hlava

Fashion,love and peace Ikin´

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

  • Chcem ti poďakovať za veľmi milý komentár, aj ja som rada, že som našla dievča zo Slovenska.:)) Takisto sa mi páči tvoj blog, budem sa sem vracať často 🙂

  • Thank you, this was a very intriguing and factual post, I enjoyed reading it. I love Western Civilization and history! I learned quite a bit from study ancient art history, so I love reading about Mesopotamia, Ancient Greece and Rome and Egypt 🙂